Oü Melbra tegevusalad

OÜ Melbra tegeleb:

  • maakorraldustöödega (maamõõtmine)
  • geodeesia ja detailplaneeringutega
  • gaasi-, vee- ja kanalisatsioonitorusike teostusmõõdistamisega
  • vee- ja kanalisatsioonitrasside projektide koostamise
  • ehitusprojektide koostamisega

Mida me teame?

Meie eriala nõuab mitmekülgselt haritud inimesi. Et olla olla pädev oma erialal peavad töötajatel olema põhjalikud teadmised:

  • arhitektuurist
  • ehitusajaloost
  • mikro- ja makroökonoomikast
  • info- ja kommunikatsiooni­tehnoloogia alustest
  • töötervishoiust ja tööohutusest.


Eriala nõuab Euroopa ja Eesti ehitus­standardite ja tehniliste normide tundmist, teadmisi ehitus­materjalidest, geodeesiast, geoloogiast, ehitusfüüsikast, ehitustehnoloogiast, tugevusõpetusest, ehitusmehaanikast. Ehitusinsener peab tundma tööde korraldamist ja juhtimist, ehitusalast projekteerimist ja juhtimist, ehitusökonoomikat, normeerimist ja eelarvestamist, ehitusmaksumuse hindamist. Töö eeldab head suhtlemis­oskust, arvutikasutamis- ja võõrkeeleoskust. Väga oluline on end pidevalt täiendkoolitada.

Ehitusinseneride tööks on hoonete ja rajatiste projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine ja lammutamine. Nende tegevus on väga vastutusrikas, sest avaldab mõju inimkonnale ja looduskeskkonnale. Oluline on rahuldada väga laia kliendisegmendi (eraisikud, ettevõtted, riigiasutused jt) vajadused, kusjuures arvestades ka looduse omi

Meie seadmed

Meie kliendid

 

 meie kliendid

Küsi personaalset pakkumist

Iga projekt on unikaalne, seega on oluline 
personaalne hinnang ja analüüs.

OÜ Melbra
Tuuliku tee 4c, 10616 Tallinn

e-mail: info at melbra dot ee
tel: +372 509 4948